Sadržaj

 

Glavni urednik
Glavni urednik

Online knjiga Vodič kroz konta knjiženja i protuknjiženja ne donosi samo okviran kontni plan, nego na više od 200 stranica pojašnjava protuknjiženja za pojedini konto uz preporuke, primjere iz prakse, upozorenja i savjete.

Vodič kroz konta sa pripadajućim protustavkama, pojmovima i njihovim primjerima knjiženja - sve na jednom mjestu.

Ukoliko Vam određena poslovna promjena sa dobavljačima stvara probleme, uz pomoć online knjige  saznajte traženi odgovor i rješenje.

Ne znate gdje biste proknjižili leasing sa svim troškovima registracije i u kojem iznosu?

Uz ovu knjigu možete postići svoj vlastiti napredak, usvojiti dodatna znanja, unaprijediti poslovanje tvrtke te postići osobni razvoj.

Online vodič kroz redovno ažuriranje odgovara svim trenutnim zakonskim promjenama.

Što se nalazi u online knjizi?

Online knjiga Vodič kroz konta knjiženja i protuknjiženja pisana je jednostavnim i razumljivim jezikom te kroz tablične prikaze obrađuje stvarne primjere iz prakse i pojašnjava knjiženja. 

Glavni dijelovi online knjige:

 • 01  - DUGOTRAJNA IMOVINA
 • 02 - MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE
 • 03 - MATERIJALNA IMOVINA - POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR, TRANSPORTNA SREDSTVA I OSTALA MATERIJALNA IMOVINA
 • 04 - BIOLOŠKA IMOVINA
 • 05 - ULAGANJA U NEKRETNINE
 • 06 - DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA UNUTAR GRUPE I DRUŠTAVA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERESOM
 • 07 - DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA NEPOVEZANIH PODUZETNIKA
 • 09 - ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
 • 10 NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
 • 11 KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA UNUTAR GRUPE I DRUŠTAVA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERESOM
 • 12 POTRAŽIVANJA OD KUPACA
 • 13 KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA NEPOVEZANIH PODUZETNIKA
 • 14 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIKA I ČLANOVA PODUZETNIKA
 • 15 OSTALA POTRAŽIVANJA


Koje su prednosti online knjige?

 • brz i jednostavan pristup informacijama,
 • aktualnost sadržaja,
 • mogućnost preuzimanja ugovora na računalo,
 • mogućnost printanja pojedinačnih članka ili slanja mailom,
 • redovno ažuriranje svih zakonodavnih promjena,
 • moderna tražilica koja se temelji na Google načinu pretraživanja.

Glavni autori:

 • dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor i interni revizor
 • Vesna Varšava, bacc. oec.
 • Božica Ištvanić, struč. spec. oec.


NARUDŽBA

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: